Sa usidrenih jedrilica često dopire pjesma veselog društva.