Pogled sa parkinga na balkon gornjeg apartmana (B), te na ulaz donjeg
aprtmana (A) čija je terasa zaklonjena penjačicom. Vani je postavljen dovod
vode sa gumenim crijevom tako da se automobil može oprati na parkingu.