Sama parcela je udaljena svega nekoliko metara od mora. Sa oba apartmana se mogu vidjeti muleti,
te u slučaju da dolazite sa djecom možete ih u svakom trenutku vidjeti na plaži.