Parcela na kojoj se kuća nalazi je cca 1300 m2. Oko same parcele prolazi puteljak
te na taj način svoj odmor ne morate dijeliti sa znatiželjnim susjedima.