Ispred kuće na lijevoj strani se nalazi parking sa parkiranim autom.