U dvorištu kuće improviziran je komin, te se bez straha od požara
mogu spremati jela ispod peke ili pak na gradelama.