U samom kršu su težaci obrađivali svoje vinograde
do kojih je pristup bio omogućen jedino barkom.