Makadamom uz more se dolazi do druge uvale u kojoj je samoposluga, ribarnica i mesarnica.
Ljudi ga koriste i kao šetnicu u predvečerje.