Iz samih apartmana vidljiva je obala sa kupaćima,
te se na taj način djeca mogu nadzirati i iz hladovine balkona.