Prozirnost mora omoguĉava vidljivost do samog dna i na veĉim dubinama uvale.