Kada se digne vjetar jedrilice nastavljaju krstarenje po Jadranu.